Høsten – 2023

Tema: Kommer..

Talere & innhold: Kommer..

Video fra konferansen:  Kommer..

Våren – 2023
Tema: Kommer..

Talere & innhold: Kommer..

Video fra konferansen:  Kommer..

Høsten – 2022
Tema: Kommer..

Talere & innhold: Kommer..

Video fra konferansen:  Kommer..

Våren – 2022
Tema: Kommer..

Talere & innhold: Kommer..

Video fra konferansen:  Kommer..

Kontakt

Ingvild Reinskou
Tlf. +47 906 70 749
ingvild.reinskou@adresseavisen.no

Nyhetsbrev