08:00
08:00

Vi åpner dørene

Quality Hotel Panorama

08:30
08:30

Konferansen starter

Program kommer..

14:00
14:00

Vi lukker dørene

Kontakt

Ingvild Reinskou
Tlf. +47 906 70 749
ingvild.reinskou@adresseavisen.no

Nyhetsbrev